ESF Duurzame inzetbaarheid - kans voor bedrijven en instellingen!

Van 14 november tot en met 25 november 2016 (17.00 uur) kunnen aanvragen ingediend worden voor de subsidieregeling ESF Duurzame inzetbaarheid. Voor dit aanvraagtijdvak geldt een subsidieplafond van € 13 miljoen. Projecten dienen expliciet gericht te zijn op de bewustwording, sociale en gezondheidsmatige aspecten van duurzame inzetbaarheid, om er aan bij te dragen dat werkenden tot hun pensioen betrokken en vitaal aan het werk blijven. Ook organisaties die actief zijn in de sportsector kunnen van deze regeling gebruik maken.

Gezond en veilig werken
Binnen het doel van de regeling worden nu de volgende thema’s onderscheiden waarop een project gericht moet zijn:

  • het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl en het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer;
  • het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van de niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden;
  • het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap; of
  • het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement.

Onder werkenden worden naast werknemers ook zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) verstaan. Een arbeidsorganisatie die een subsidieaanvraag indient richt het project ten minste op eigen werknemers, maar kan ook zzp'ers deel laten nemen.

Criteria
De volgende criteri zijn van belang:

  • Alleen de inhuur van een externe adviseur op dit gebied wordt gesubsidieerd voor 50% van de kosten.
  • Het minimum subsidiebedrag is € 6.000,-, het maximum is € 10.000,- (Voorbeeld: wanneer je € 7.000,- subsidie aanvraagt dan brengt je organisatie ook € 7.000,- in).
  • Het maximale uurtarief voor een ingehuurde adviseur is € 100,- per uur (excl. btw).
  • Het project duurt maximaal 12 maanden.

 Wie het eerste komt…
Heeft u interesse om een ESF-aanvraag in te dienen? Neem dan snel contact met ons op. Om een goede kans op een toekenning te hebben, is het zaak om zo snel mogelijk na de openstelling de aanvraag in te dienen.

Interesse? reageer dan snel

Delen

© 2016 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’