April 2019 nieuwe call Erasmus+ / sport

De Europese Commissie publiceert binnenkort de nieuwe oproep voor het Programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport, ook wel Erasmus+ genoemd. Erasmus+ is het enige Europese subsidieprogramma dat specifiek aandacht heeft voor sport. Samen met Nederlandse sportorganisaties willen we op tijd starten met het bouwen van een succesvolle aanvraag.

Elke publieke of particuliere organisatie die werkzaam is op het gebied van sport kan financiële steun aanvragen. Aanvragers kunnen afkomstig zijn uit de 28 lidstaten van de Europese Unie, de EVA/EER-landen (IJsland, Liechtenstein en Noorwegen) of de kandidaat-lidstaten van de EU (Turkije en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië). Daarnaast staan bepaalde acties open voor organisaties uit partnerlanden.
De hoogte van de financiële steun en de duur van de projecten variëren, afhankelijk van bijvoorbeeld het type project en het aantal betrokken partners.  

Nieuwe call 
De eerstvolgende call for proposals heeft april 2019 als deadline. Wat betreft sport gaat het om de volgende acties:

  • Samenwerkingspartnerschappen (maximaal subsidiebedrag € 400.000, projectduur 12-36 maanden);
  • Kleine samenwerkingspartnerschappen (maximaal subsidiebedrag € 60.000, projectduur 12-24 maanden);
  • Europese sportevenementen zonder winstoogmerk (maximaal subsidiebedrag € 500.000, projectduur 1 jaar, 2018).

De eisen die gesteld worden aan de aanvraag zijn substantieel. Sportsubsidie.nl wil daarom maximaal 4 aanvragen Erasmus+ begeleiden. We vragen organisaties die serieus overwegen een aanvragen in te dienen, om zich op korte termijn te melden. Het is cruciaal om op tijd te starten met de voorbereidingen.

INTERESSE? REAGEER DAN SNEL

Delen

© 2016 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’