Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties

De subsidieregeling Energiebesparing en Duurzame Energie Sportaccommodaties (EDS) kent een looptijd van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2020 en een jaarlijks budget van 6 miljoen euro. De regeling richt zich op sportverenigingen en –stichtingen die investeren in energiebesparing en toepassing van duurzame energie ten behoeve van sportaccommodaties.

Deze regeling is gericht op investeringen in energiebesparing en toepassing van duurzame energie ten behoeve van sportaccommodaties. De subsidie is een percentage van de investeringskosten:

  • sportstichtingen: 15% van de investering exclusief BTW
  • sportverenigingen: 30% van de investering inclusief BTW

Alleen materiaalkosten komen in aanmerking.
 Subsidie wordt verleend voor het uitvoeren van maatregelen ten behoeve van energiebesparing of het opwekken van duurzame energie voor sportaccommodaties. Het gaat daarbij om maatregelen op de volgende gebieden:

  • verlichting
  • ventilatie en verwarming
  • tapwater
  • bouwkundig
  • duurzame energieopwekking

Subsidieaanvragen 2017
Vanaf 2 januari 2017 konden aanvragen worden ingediend. Per 1 maart 2017 waren 583 aanvragen ingediend waarbij het totaal aangevraagde budget met € 700.000 was overtekend. Ruim een derde van de ingediende aanvragen betreft zonnepanelen en een kwart van de aanvragen is bestemd voor veldverlichting. Van de overige aanvragen is nog 14% bestemd voor binnenverlichting en ruim 5% voor isolerende maatregelen.

De aanvragen waren afkomstig van 248 voetbalverenigingen, 178 tennisverenigingen, 35 hockeyverenigingen, 22 korfbalverenigingen, 17 atletiekverenigingen en 11 tafeltennisverenigingen. Vanuit 22 andere sporten zijn minder dan 10 aanvragen binnengekomen. Opvallend is dat per 30 maart 2017 nog de helft van alle aanvragen in behandeling is. Dit is des te opvallender omdat op 6 januari, 4 dagen na openstelling, het budget al was overtekend. Dat betekent volgens ons dat niet alle aanvragen in eerste aanleg conform alle eisen en criteria zijn ingediend met alle nadelige gevolgen zoals vertraging en budgetoverschrijding van dien. Volgens Staatssecretaris Van Rijn van VWS kan nog niet worden gezegd of en zo ja wanneer het subsidieplafond van € 6 miljoen is bereikt. Het is dan ook nog niet te zeggen hoeveel aanvragen alsnog moeten worden afgewezen op basis van budgetoverschrijding.

Mede gezien het bovenstaande is Sportsubsidie nu al bezig sportverenigingen en sportstichtingen te begeleiden hun voorgenomen aanvraag ‘aanvraaggereed’ te maken zodat de eerste week van januari 2018 een EDS aanvraag kan worden ingediend die aan de eisen en criteria voldoet waardoor het risico op een afwijzing wordt geminimaliseerd.

Resultaten Sportsubsidie EDS 2017
Alle EDS aanvragen waarbij Sportsubsidie was betrokken als intermediair waren begin februari 2017 positief beschikt wat onze klanten in totaal een subsidiebedrag van € 116.000 opleverde. Dit had te maken met onze gedegen voorbereiding waarbij al in de loop van het najaar van 2016 de aanvragen gereed voor indiening waren zodat deze op 2 januari 2017 konden worden ingediend.

Voorbereidingen EDS 2018 
Inmiddels is Sportsubsidie begonnen met de 3de EDS tranche (openstelling 2 januari 2018, 09.00 uur) waarvoor zich al een groot aantal verenigingen heeft aangemeld.
Sportverenigingen of sportstichtingen die na 1 april 2017 een overeenkomst met een bouwer/leverancier hebben afgesloten of voornemens zijn dat in 2017 nog te doen, komen, mits aan de EDS eisen en criteria wordt voldaan, in aanmerking voor subsidie.

 Het team van Sportsubsidie is u bij een EDS aanvraag graag behulpzaam.

Programmamanager EDS:
Boudewijn van Peer
Boudewijn@sportsubsidie.nl
M 06 53 972 300

INTERESSE? REAGEER DAN SNEL

Delen

© 2016 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’