Noord-Brabant publiceert nieuwe subsidieregeling Sport

9 december 2017

Doel van de nieuwe regeling, opvolger van de Subsidieregeling sport Noord-Brabant 2013-2016, is het versterken van de sportinfrastructuur in de provincie Noord-Brabant. 

Lees meer

2e ronde Sportblessurepreventie begin 2018 open

7 november 2017

ZonMw meldt dat de tweede subsidieronde van het programma in januari 2018 open gaat. In totaal is er voor deze ronde € 1,4 miljoen beschikbaar. 

Lees meer

Onderzoeksprogramma Sport en Bewegen 2017 fors overvraagd

5 november 2017

ZonMw heeft in de onlangs gesloten subsidieronde 2017 in totaal negentien aanvragen ontvangen. Het budget is daarmee ruim vier keer overschreden.

Lees meer

fonds nutsohra gaat door met programma 'klein geluk'

30 oktober 2017

Het programma Klein Geluk wordt vanaf 1 januari 2018 vervolgd. Het doel is het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid.

Lees meer

subsidienieuw kabinet rutte iii

12 oktober 2017

Na maanden van overleg was het dinsdagmiddag eindelijk zover: de presentatie van het regeerakkoord. Lees meer over een paar in het oog springende subsidienieuwtjes.

Lees meer

Sportimpuls 2018: laatste kans

6 september 2016

Lees meer over de Sportimpuls. Deze subsidie is bedoeld voor lokale sportaanbieders. Komend jaar wordt de laatste kans om deze subsidie aan te vragen. Alle reden dus om de voorbereidingen te starten!

Lees meer

Subsidie toegekend aan 106 nieuwe Sportimpuls-projecten

4 juli 2017

De komende dagen ontvangen alle sport- en beweegaanbieders die een Sportimpuls-subsidieaanvraag hebben gedaan, bericht over honorering of afwijzing. Dat meldt ZonMw.

Lees meer

Subsidieoproep Sportinnovator Prijs 2017 geopend

28 juni 2017

ZonMw heeft de oproep voor de Sportinnovator Prijs 2017 geopend. Dit jaar is het thema Towards Tokyo 2020, waarmee revolutionaire ideeën op het gebied van (top)sport en bewegen kunnen worden ontwikkeld.

Lees meer

Onderzoeksprogramma Sport en Bewegen open voor aanvragen

30 mei 2017

ZonMw heeft de subsidieoproep voor het Onderzoeksprogramma Sport en Bewegen 2017 gepubliceerd. Het programma heeft tot doel multidisciplinair onderzoek op het terrein van sport en bewegen te versterken en het gebruik van de opbrengsten hiervan te stimuleren.

Lees meer

Nieuwe subsidie: kansen voor alle kinderen (ook voor sport)

18 mei 2017

De nieuwe regeling Kansen voor alle kinderen 2017 van het ministerie van SZW biedt kinderen die in een huishouden met een laag inkomen opgroeien kansen om mee te doen op het gebied van sport, cultuur, school en sociale activiteiten.

Lees meer

subsidie voor duurzame energie sportclubs

17 mei 2017

De subsidieregeling Energiebesparing en Duurzame Energie Sportaccommodaties (EDS) richt zich op sportverenigingen en –stichtingen die investeren in energiebesparing en toepassing van duurzame energie ten behoeve van sportaccommodaties.

Lees meer

Nieuwe Gelderse sportsubsidie

2 april 2017

Vanaf 1 april 2017 gelden in Gelderland nieuwe regels voor het aanvragen van subsidie voor sportevenementen, open clubs en vitale sportparken en de ontwikkeling van sporttalenten al dan niet met een beperking.

Lees meer

Schippers steekt SBIR-geld in innovatieve sport- en beweegideeën

12 februari 2017

Afgelopen najaar lanceerde het ministerie van VWS een oproep binnen SBIR, gericht op sport en bewegen voor kwetsbare doelgroepen. De acht beste ideeën zijn beloond.

Lees meer

Limburg publiceert nieuwe regeling voor sportevenementen

21  januari 2017

De provincie Limburg heeft de  Stimulerings-regeling bovenlokale evenementen 2017 gepubliceerd. Aanvragen zijn vanaf 1 januari mogelijk.

Lees meer

provincie Groningen zet in op sport en bewegen

20 januari 2017

De provincie Groningen heeft het Budget sport en bewegen  gepubliceerd. Doel van deze subsidieregeling is het stimuleren van sport en beweging in de provincie Groningen.

Lees meer

Drietal oproepen Sportimpuls 2017 opengesteld

9 januari 2017

ZonMw heeft voor de Sportimpuls 2017 drie oproepen tot het indienen van aanvragen gepubliceerd. Lokale sportaanbieders kunnen uiterlijk 23 februari 2017 aanvragen indienen.

Lees meer

Erasmus+ 2017: € 31,8 miljoen voor de sport

15 november 2016

De Europese Commissie heeft de oproep 2017 gepubliceerd voor het Programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport, ook wel Erasmus+ genaamd. Erasmus+ is het enige Europese subsidieprogramma dat specifiek aandacht heeft voor sport.

Lees meer
Subsidies en fondsen voor sport en ouderen

SBIR oproep Sport en bewegen voor kwetsbare doelgroepen

6 oktober 2016

Voor kwetsbare groepen - zoals ouderen, gehandicapten en chronisch zieken -  is nu weinig gericht en structureel aanbod voor sport en bewegen. Maar juist voor deze groepen is het van belang dat zij voldoende beweging krijgen. Ondernemers kunnen hen hierbij helpen.

Lees meer

Limburg trekt ten aanval tegen overgewicht

1 september 2016

De provincie Limburg heeft de Nadere subsidieregels Aanvalsplan Overgewicht 2016 gepubliceerd. De provincie wil hiermee gewichtsvermindering bij inwoners van Limburg stimuleren. In totaal stelt de provincie hiervoor € 350.000 beschikbaar.

Lees meer

SPORTinnovator: 63 ideeën en zeven aanvragen bij zonmw

29 juni 2016

ZonMw heeft in het kader van de tweede subsidieoproep van het programma Sportinnovator in totaal 63 ideeën ontvangen voor de Nationale Sportinnovator Prijs en zeven aanvragen voor Sportinnovator centra.

Lees meer

SPORTsubsidie.nl: Nieuwe naam, nieuwe website, dezelfde kwaliteit

18 mei 2016

Tijd voor een nieuwe stap. Voortaan zal ik me onder de naam 'Sportsubsidie.nl' nog sterker positioneren als dé specialist op het vlak van subsidie- en fondsenwerving voor de sport.

Lees meer

Delen

© 2016 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’