Wij dragen onze kennis en ervaring graag over. Voor geïnteresseerden die kennis willen vergaren over het 'subsidievak' verzorgen we regelmatig cursussen en trainingen. Voor gemeenten en sportbonden verzorgen we regelmatig workshops en themabijeenkomsten. De deelnemers kijken door een 'subsidiebril' naar hun eigen projecten en kennen de belangrijkste verstrekkers en regelingen.

1-DAAGSE TRAINING
Ieder jaar organiseren we trainingen voor professionals van sportorganisaties en gemeenten.

Insteek is om de deelnemers bewust te maken van de mogelijkheden van de sport als middel om maatschappelijke doelen te bereiken. Daarmee wordt de sportsector interessant voor fondsen en subsidiegevers. Deze training is ideaal om snel inzicht te krijgen in de eigen subsidiemogelijkheden. En de deelnemers gaan aan de slag met hun eigen aanvraag.
Na afloop van de training kent men de weg in het 'woud' van subsidies en fondsen. Europees, landelijk en provinciaal. Daarbij behandelen we onder andere de SPORTIMPULS, ERASMUS+ en fondsen zoals ORANJE FONDS, VRIENDENLOTERIJ en SKANFONDS.

Heeft u interesse, stuur ons dan uw contactgegevens.

WORKSHOPS EN THEMABIJEENKOMSTEN
Dit aanbod is geschikt om professionals en verenigingsbestuurders snel inzicht te geven in hun subsidiekansen.

De tijd is voorbij dat het (subsidie)geld niet op kon. Door bezuinigingen zijn er steeds minder subsidies en de overheid is ook kritischer bij de besteding van subsidiegeld. Betekent dit dat we geen aandacht hoeven te hebben voor de kansen die subsidies en fondsen te bieden hebben? Nee, want organisaties die creatief zijn en weten wat de overheid belangrijk vindt, slagen er nog steeds in subsidies binnen te halen. Dat geldt ook voor verenigingen. Clubs die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen, hun bijdrage leveren aan leefbare wijken of vernieuwende plannen hebben voor hun accommodatie, hebben wel degelijk subsidiekansen. In deze workshop wordt duidelijk welke mogelijkheden er zijn en hoe u daar gebruik van kunt maken.

VOOR WIE?
Deze praktische training is bestemd voor:

  • Projectleiders van gemeenten, bedrijven, sportbonden en sportorganisaties.
  • Bestuurders en verenigingsmanagers van maatschappelijk actieve verenigingen
  • Projectleiders van welzijnsinstellingen en maatschappelijke stichtingen.

Docent

Ben Moonen is specialist op het vlak van sport en subsidies en heeft veel kennis en ervaring als subsidieadviseur, projectleider en docent.

Delen

© 2016 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’